top of page

จองวันสอบ

วันสอบเปิดจอง
ขั้นตอนการจอง

วันที่เปิดสอบ 

ที่ทำการมูลนิธิ กทม.

23-24 ก.ย.

21-22 ต.ค.

บางปะอิน 

24 ก.ย.

22 ต.ค.

แหลมฉบัง

24 ก.ย.

22 ต.ค.

สมุทรสาคร

24 ก.ย.

22 ต.ค.

  1. ดูวันสอบ และคาบสอบ ในหน้านี้

  2. แจ้งจองวันสอบที่ครูพี่เลี้ยง หรือครูแตงโม โทร/ไลน์ 089 509 6334

  3. แจ้งก่อนการสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

  4. เข้าสอบตามวันเวลา พร้อมนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย 

  5. อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอ ยางลบ หรือ ปากกา น้ำยาลบคำผิด

คาบสอบ

  • คาบ 1: 09.00-10.30 น. 

  • คาบ 2: 10.45-12.15 น.

  • คาบ 3: 13.30-15.00 น.

  • คาบ 4: 15.15-16.45 น. 

bottom of page