ການສຶກສາ

ວິຊາການບວກກັບສົມບັດສິນ 

 

ຫຼັກສູດການທັງຫມົດໃນ IUM ມີດັ່ງນີ້ :. 

1. ສິນໃຈໄປສູ່ການສັງຄົມ 

2. ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດວິຊາສະເພາະ 

3. ແນວຄິດວິທະຍາສາດເປັນສາດສະຫນາພຸດ 

4. ມີປະສົບການການຮຽນຮູ້ຄຸນນະພາບ 

ການປະເມີນຜົນຍຸດຕິທໍາ 5. 

 

ຫຼັກສູດໄດ້ເປີດສໍາລັບປີ 2014 

ລະດັບປະລິນຍາຕີ: 

1. Theology 

2. ການບໍລິຫານ Monastery 

3. ການບໍລິຫານທີ່ມີສົມບັດສິນ 

ລິນຍາໂທ: 

1. Theology 

2. ການບໍລິຫານ Monastery 

3. ການບໍລິຫານທີ່ມີສົມບັດສິນ 

ປະລິນຍາເອກ: 

1. Theology 

2. ການບໍລິຫານ Monastery 

3. ການບໍລິຫານທີ່ມີສົມບັດສິນ 

ການຝຶກອົບຮົມ: 

1. ມີສະຕິສະມາທິສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມ 

2. ມີສະຕິສະມາທິສໍາລັບສຸຂະພາບ 

 

ຄຸນນະວຸດທິຂອງຜູ້ສະຫມັກ 

ລະດັບປະລິນຍາຕີ: 

1. ລະດັບໂຮງຮຽນສູງສໍາເລັດຫຼືທຽບເທົ່າເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່. 

2. ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນອັງກິດຫຼືໄທ. 

ລິນຍາໂທ: 

1. ລະດັບປະລິນຍາຕີສໍາເລັດຫຼືທຽບເທົ່າເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່. 

2. ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນອັງກິດຫຼືໄທ. 

ປະລິນຍາເອກ: 

1. ລະດັບແມ່ບົດສໍາເລັດຫຼືທຽບເທົ່າເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່. 

2. ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນອັງກິດຫຼືໄທ. 

ການຝຶກອົບຮົມ: 

ໃຜ

online.jpg
online.jpg

Study on your own pace through the internet.

press to zoom
Success.jpg
Success.jpg

Your success means one peace-making unit of the world.

press to zoom
online.jpg
online.jpg

Study on your own pace through the internet.

press to zoom
1/2