top of page

THÔNG TIN CHUNG

Về Tổ chức

 Trường Đại học Quốc tế Đạo đức (IUM) là một Tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới Luật của Bang Florida, Hoa Kỳ hoạt động với mục đích từ thiện, tôn giáo, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Số giấy phép thành lập là N14000007251.

 
Các mục tiêu cụ thể

1. Cung cấp các khóa đào tạo tôn giáo cho các sinh viên đang là Mục sư, Chuyên Gia tôn giáo hoặc các giáo dân 

2. Tiến hành các cuộc nghiên cứu về Lý thuyết và Thực hành về Đạo đức

3. Thúc đẩy Đạo đức

4. Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và con người

 
Kết quả mong đợi

1. Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân có thể được trang bị kiến thức chuyên môn, có kiến thức, có đạo đức và có khả năng bày tỏ quan điểm rộng rãi

2. Sinh viên tốt nghiệp các khóa Cao học được trang bị các kĩ năng và kiến thức chuyên môn, có đạo đức để phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp

3. Sinh viên tốt nghiệp bậc Tiến sĩ có thể đóng góp các kiến thức mới cho xã hội

 
Chính sách hoạt động

1. Cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội trong việc tiếp cận chương trình giáo dục đa dạng với nhiều lựa chọn thay thế

2. Không phân biệt Giới tính, Sắc tộc, Tín ngưỡng, Nguồn gốc, Điều kiện sức khỏe hay Tuổi tác

3. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa theo thực tế

4. Thực hiện nghiêm túc các Quy định và Quy tắc Luật của Bang Florida và các Luật liên bang

 
Tình trạng Pháp lý

Trường Đại học Quốc tế Đạo Đức là một viện nghiên cứu về tôn giáo được thành lập theo Điều 1005.06(1)(f) và Luật số 6E-5.001, Fla. Admin. Code. Để kiểm tra tình trạng Pháp lý vui lòng truy cập https://app2.fldoe.org/publicapps/cie/religious.asp.  

Những câu hỏi liên quan đến Pháp Lý của Trường có thể gửi về Ủy ban Giáo Dục Độc lập Floria, Số 325 Đường  West Gaines, Dãy 1414, Tallahassee, FL.32399, Hoa Kỳ.

Triết lý của IUM
  1. Đạo đức mang hòa bình đến thế giới

  2. Hành động chân thật làm thay đổi Xã hội

  3. Tiềm năng của mỗi người luôn được phát hiện

Nguyên tắc của IUM

IUM  tập trung vào việc giáo dục các tôn giáo nhằm hướng đến một xã hội hòa bình. Tại IUM, các triết lý về tôn giáo luôn được xem là nền tảng nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục có tính đạo đức.

bottom of page