top of page

THẮC MẮC VỀ LỚP HỌC

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến nội dung khóa học, về bài giảng hoặc kết quả đánh giá, vui lòng xử dụng biểu mẫu dưới đây. Nếu bạn muốn biết thông tin khác, vui lòng sử dụng biểu mẫu  Thông tin liên hệ

 

Thời gian nhận được email phúc đáp của Trường là từ 1 đến 3 ngày làm việc. Nếu bạn sử dụng biểu mẫu này cho các mục đích khác, bạn sẽ không nhận được phúc đáp của chúng tôi. 

 

Trân trọng, 

bottom of page