top of page

BẰNG DANH DỰ

 

Ủy ban Cấp bằng Danh dự dưới sự bổ nhiệm của Hiệu trưởng và chấp thuận của Hội đồng Quản trị có trách nhiệm trong việc đưa ra các đề cử và chấp thuận những ứng viên nhận bằng danh dự. IUM sẽ trao bằng Tiến sĩ Danh dự cho các cá nhân có đạo đức nổi bật hoặc những người đạt được thành tựu nổi trội. Các giải thưởng được trao dựa trên thành tích của từng cá nhân trong việc nhận học bổng,  đưa ra sáng kiến, công tác lãnh đạo hoặc các dịch vụ liên quan đến nhân đạo  và cộng đồng.

 

Ủy ban sẽ lựa chọn những ứng viên nhận Bằng Danh dự dựa trên danh sách đề cử và đề xuất bởi Ủy ban Bằng Danh dự cấp khoa hoặc từ những đề cử được đề xuất trực tiếp bởi Ban Điều hành của IUM.

 

Người đề cử được yêu cầu gửi 1 lá thư hoặc đơn đề cử trong đó nêu rõ đầy đủ chi tiết về lý do đề cử. Lá thư này nên miêu tả thành tích vượt trội của ứng viên và các đóng góp trong việc lãnh đạo, dịch vụ xuất sắc hoặc cá nhân mẫu mực. Các hồ sơ liên quan nên đi cùng với thư nêu rõ tiểu sử, thành tích và thư đóng góp và thông tin liên lạc từ những người tham khảo vì Ủy ban sẽ phải lựa chọn những ứng viên nổi tiếng và xuất chúng nên ứng viên cần hoàn thành hồ sơ đề cử càng sớm càng tốt. 

 

Ứng viên nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các ban ngành, tổ chức và các nhóm giảng viên sẽ tăng khả năng được đề cử. Chất lượng hồ sơ là rất quan  trọng vì các thành viên của Ủy ban không thể đưa ra bất cứ thông tin nào về thành tựu của  mỗi ứng viên.  Hồ sơ của ứng viên sẽ là cơ sở để đánh giá trình độ người được đề cử. Tiền ủng hộ cho Bằng Tiến sỹ Danh dự là một ngàn Đô la Mỹ ( 1000 USD). Số tiền ủng hộ nên được thanh toán đầy đủ trước khi Bằng được trao hoặc nhận bởi các ứng viên nếu được đề cử.

 

Các loại Bằng Danh dự:

 • Bằng Tiến sĩ Danh dự

 • Bằng thạc sĩ Danh dự

 • Bằng Cử nhân Danh dự

 

Các Lĩnh vực được đề cử:

 • Đạo đức Quản lý Tu viện

 • Đạo đức Quản lý Công

 • Đạo đức Quản trị Kinh doanh 

 • Đạo đức Quản lý Giáo dục

 • Đạo đức Quản trị

 • Đạo đức Giáo dục

 • Đạo đức Truyền thông Đa phương tiện 

 • Lý thuyết Đạo đức và Thần học Đạo đức

 • Đạo đức công tác xã hội

 

Trường Đại học Quốc tế Đạo đức là đơn vị duy nhất cấp bằng Danh dự này.  Các ứng viên vui lòng cung cấp đầy đủ hồ sơ khi nộp đơn. 

bottom of page