CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức chuyên môn song song với Đạo đức


Tất cả các khóa học tại IUM đều được thiết kế theo các tiêu chí sau:

1. Kiến thức chuyên môn

2. Các giá trị Đạo đức

3. Học tập linh hoạt

4. Đánh giá công bằng

 

Chương trình học bằng Tiếng Anh  

Chương trình đào tạo Cử nhân:

 •  Đạo đức Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Thạc sĩ:

 • Đạo đức Quản trị Kinh doanh

 • Đạo đức Giáo dục

 • Đạo đức Quản lý Tu viện

 • Đạo đức Quản lý Công 

 • Lý thuyết Đạo đức

Chương trình đào tạo Tiến sĩ:

 • Đạo đức Quản trị Kinh doanh
 • Đạo đức Giáo dục
 • Đạo đức Quản lý Tu viện
 • Đạo đức Quản lý Công
 • Lý thuyết Đạo đức
Ngôn ngữ quốc tế

© 2015-2020 by International University of Morality

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now