top of page

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Cung cụ nghiên cứu đa dạng
Cung cụ nghiên cứu đa dạng

press to zoom
Giáo dục toàn cầu
Giáo dục toàn cầu

press to zoom
Cung cụ nghiên cứu đa dạng
Cung cụ nghiên cứu đa dạng

press to zoom
1/2
Kiến thức chuyên môn song song với Đạo đức


Tất cả các khóa học tại IUM đều được thiết kế theo các tiêu chí sau:

1. Kiến thức chuyên môn

2. Các giá trị Đạo đức

3. Học tập linh hoạt

4. Đánh giá công bằng

 

Chương trình học bằng Tiếng Anh  

Chương trình đào tạo Cử nhân:

 •  Đạo đức Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Thạc sĩ:

 • Đạo đức Quản trị Kinh doanh

 • Đạo đức Giáo dục

 • Đạo đức Quản lý Tu viện

 • Đạo đức Quản lý Công 

 • Lý thuyết Đạo đức

Chương trình đào tạo Tiến sĩ:

 • Đạo đức Quản trị Kinh doanh
 • Đạo đức Giáo dục
 • Đạo đức Quản lý Tu viện
 • Đạo đức Quản lý Công
 • Lý thuyết Đạo đức
Ngôn ngữ quốc tế
bottom of page