top of page

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

Thạc sĩ Đạo đức Quản trị Kinh doanh
 

Chương trình này dành riêng cho các nhà quản lý hoặc các giáo dân. Sinh viên phải tham gia các khóa học về quản trị kinh doanh cơ bản trước khi tiến hành làm luận văn. Chúng tôi mong muốn sinh viên sẽ kết hợp lý thuyết về đạo đức vào  trong lĩnh vực kinh doanh của họ.

 Tải thông tin chương trình

 

 

Thạc sĩ Đạo đức Giáo dục

Chương trình này dành cho những ai có ý định phát triển nghề trong lĩnh vực giảng dạy Đạo đức và Lý thuyết Đạo đức. Những ai mong muốn trở thành giáo viên hoặc nhà quản lý giáo dục có thể đăng ký khóa học này. Sinh viên phải tham gia và các khóa lý thuyết đao đức và/hoặc phương pháp nghiên cứu trước khi làm luận văn. 

 Tải thông tin chương trình

Thạc sĩ Đạo đức Quản lý Tu viện

Chương trình dành cho các nhà quản lý tu viện và các cư sĩ. Sinh viên phải tham gia vào các khóa học về quản trị trước khi bắt đầu làm luận văn. Chúng tôi mong rằng sinh viên sẽ thực hiện và áp dụng nội dung luận văn của họ vào việc phát triển tu viện.

Tải thông tin chương trình

 

Thạc sĩ Đạo đức Quản lý Công
 

Chương trình đào tạo này dành cho các nhà quản lý công hoặc những ai muốn thử nghiệm các giả thuyết hoặc phân tích một chủ đề cụ thể nào đó. Sinh viên tham gia khóa học phải hoàn thành các khóa căn bản về quản lý công trước khi tiến hành làm luận văn. Chúng tôi mong rằng sinh viên sẽ tham gia vào việc phát triển lý thuyết đạo đức và áp dụng các lý thuyết này trong lĩnh vực quản lý công. 

Tải thông tin chương trình

Thạc sĩ Lý thuyết Đạo đức
 

Chương trình này dành cho những ai muốn thử nghiệm và áp dụng lý thuyết đạo đức vào hoàn cảnh của họ. Việc này có thể liên quan đến các học thuyết tôn giáo tùy theo sở thích và mối quan tâm của từng cá nhân. Sinh viên phải tham gia vào các khóa học cơ bản về triết lý và lý thuyết đạo đức trước khi bắt đầu làm luận văn. 

Tải thông tin chương trình

bottom of page