HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Sinh viên có thể học ở bất cứ đâu, chỉ cần kết nối với internet.

Các khóa học tại IUM được thiết kế dành cho những người ưa di chuyển hoặc cần linh hoạt về thời gian và địa điểm học tập.  Do vậy, chỉ cần kết nối với internet, bạn đã tham gia vào lớp học. 

Hãy quên đi các lớp học truyền thống và tham gia vào lớp học trực tuyến của IUM. IUM cung cấp cho sinh viên rất nhiều tài liệu học thông qua YouTube, sách và báo điện tử. Tất cả các môn học đều đòi hỏi sinh viên phải tự nghiên cứu và hoàn thành bài tập được giao. 

 

Hệ thống tín chỉ

 

IUM sử dụng hệ thống tín chỉ theo tiêu chuẩn. Tất cả các lớp học đề có tính tương tác cao. Nghĩa là, sinh viên phải chủ động tích lũy tín chỉ để tốt nghiệp tùy theo thời gian và khả năng tài chính. Chương trình học ở đây được thiết kế như sau:

  • Chương trình đào tạo Cử nhân: Sinh viên phải hoàn thành các khóa học Đại cương và Đạo đức (khoảng 75 giờ học tín chỉ) trước khi theo đuổi các khóa học chính để có được tổng số giờ tín chỉ theo yêu cầu. 

  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ: Để tốt nghiệp, học viên phải hoàn thành luận văn và đồ án. Tuy nhiên, trước đó, học viên phải hoàn thành tất cả các môn học về chuyên ngành và đạo đức. 

 

 

Phương pháp học có tính tương tác


Do tất cả các lớp học đều có tính tương tác, sinh viên có thể chủ động thời gian hoàn thành khóa học. Sinh viên có thể tiếp cận với các tài liệu trực tuyến như video, sách và báo điện tử và những tài liệu điện tử khác. Một số lớp học yêu cầu sinh viên phải tham gia trực tuyến, trường sẽ thông báo trước nội dung thảo luận hoặc tư vấn cho sinh viên. Khi làm luận văn hoặc đồ án, sinh viên có thể liên hệ để tham khảo ý kiến của Thầy/ Cô cố vấn qua các cuộc gọi video hoặc các trang thảo luận điện tử theo chỉ định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu


Để hoàn thành các khóa học, sinh viên cần phải:

1. Kết nối internet.

2. Có khả năng truy cập YouTuber hoặc Google tại quốc gia của mình.

3. Máy tính có thể ghi hình và ghi âm (có Webcam và tai nghe để thu video). Điện thoại thông minh có chức năng trên được chấp nhận. 

4. Có phần mềm soạn thảo văn bản để làm các bài luận.

Thời gian đào tạo:

  • Chương trình Cử nhân. Theo luật của Bang Floria,  chương trình Cử nhân phải kéo dài ít nhất 120 học phần tín chỉ, vào khoảng 5400 giờ học. Vì sinh viên của IUM có thể tự thiết kế thời gian biểu nên nếu sinh viên học khoảng 8 tiếng/ ngày thì chương trình sẽ được hoàn thành sau sớm nhất là 675 ngày.

  • Chương trình Thạc sĩ.   Luật Bang Florida quy định, học viên theo học chương trình thạc sĩ phải hoàn thành ít nhất 24 giờ tín chỉ học phần, khoảng 1,620 giờ học. Nếu học viên dành 8 giờ mỗi ngày để học, học viên có thể hoàn thành chương trình trong 202.5 ngày, khoảng 7 tháng.

  • Chương trình Tiến sĩ.   Học viên phải hoàn thành 60 giờ học phần tín chỉ, tương đương 2,700 giờ đồng hồ, khoảng 337.5 ngày nếu học viên học 8 tiếng/ ngày.

 Đánh giá

 

Sinh viên phải hoàn thành tất cả các bài luận được giao trước khi đăng ký thi. Các kỳ thi được tổ chức một tháng một lần. Sinh viên không có thể thi ở mọi chỗ miến là họ có thể kết nối internet, có webcam, có tai nghe để truy cập vào lớp thi trực tuyến.

Chuyển đổi tín chỉ

 

Sinh viên có thể chuyển đổi khoảng 75% tín chỉ của chương trình học nếu nộp các đơn sau: 

  1. Bảng điểm của trường  mà sinh viên đã học trước đây được dịch sang tiếng Anh và được xác nhận bởi đơn vị cấp Bảng điểm.

  2. Kết quả thỏa mãn yêu cầu của các kỳ thi được IUM tổ chức hoặc được các viện/ tổ chức giáo dục khác chấp thuận.

  3. Chứng từ các  khóa học trước đạt yêu cầu của Bộ phận Học vụ tại IUM

 
 Tốt nghiệp:

 

Điều kiện để được tốt nghiệp:

1. Vượt qua tất cả các khóa học

2. Tổng điểm đạt được ít nhất  phải là 2.0 nếu học bậc Cử nhân, 2.5 nếu là chương trình Thạc sĩ, và 3.0 nếu học chương trình Tiến sĩ

3.  Không nợ học phí ở Trường

4. Nộp đơn yêu cầu tốt nghiệp vào học kỳ cuối dự kiến