NỘP HỒ SƠ

Thủ tục nộp hồ sơ nhập học tại IUM hoàn toàn miễn phí. Ứng viên chỉ cần nộp đơn nhập học (mẫu dưới) trực tuyến và chờ thông báo Ban Tuyển sinhh trong vòng 1 tuần. Khi hồ sơ của được chấp nhận, IUM sẽ gửi thông báo đến hộp thư điện tử của bạn. Nếu bạn trúng tuyển, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập vào hệ thống của sinh viên. Để bắt đầu học, bạn có thể đăng ký lớp học ngay lập tức. 

 

Bạn cần sao y một số giấy tờ sau: 

  • CMND hoặc Hộ chiếu có dán ảnh của ứng viên

  • Bằng cấp và Bảng điểm

  • Một tấm hình mới nhất

Những giấy tờ trên nên được nộp cùng với hồ sơ nhập học. Nếu không, bạn có thể gửi cho chúng tôi vào địa chỉ admissions@ium-world.org càng sớm càng tốt.