F E E

 

IUM  là một tổ chức phi lợi nhuận. Học phí của Trường được đưa ở mức thấp nhằm khuyến khích và hỗ trợ những học viên ở những quốc gia có thu nhập thấp hoặc đang phát triển có cơ hội theo đuổi các chương trình học cao hơn. IUM rất hoan nghênh các đóng góp cho chương trình học bổng  của trường nhằm tạo nhiều cơ hội cho những học viên đang có nhu cầu theo đuổi các chương trình đào tạo. 

Chương trình Thạc sĩ:

Phí nộp hồ sơ: miễn phí

Học phí: US$ 100/ 1 môn học

Chương trình có tổng cộng 7 môn học.

Phí làm luận văn: US$ 2,160

Thanh toán theo đợt. 

 

Chương trình Tiến sĩ:

Phí nộp hồ sơ:  miễn phí

Học phí: US$ 100/1 môn học.

Chương trình có tổng cộng 11 môn học.

Luận văn: US$ 8,000

Thanh toán theo đợt.

Chương trình Cử nhân:

Phí nộp hồ sơ:  miễn phí 

Học phí: US$ 100/ 1 môn học

Có tổng cộng 40 môn học. Thanh toán theo số lượng môn học bạn đăng kí