top of page

NỘP BÀI

Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để nộp bài kiểm tra. Chúng tôi đề nghị bạn nên đăng bài làm của bạn lên YouTube, SkyDrive, Google Drive, etc và gửi đường dẫn (link) đến chúng tôi. Ngày nộp sẽ tự động được ghi nhận. Bạn nên kiểm tra bài kỹ trước khi nhấn vào nút " Nộp bài"

 

Thời gian chấm điểm sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày làm việc. 

bottom of page